Marché je moderní vzdělávání vašich dětí. 

Efektivně rozvíjí jejich znalosti a dovednosti, dává jim možnost vidět a vnímat celoživotní proces vzdělávání v souvislostech a pečuje o jejich osobnost. Otevírá jim cestu k úspěšnému životu a dalšímu studiu na těch nejlepších školách.

Emma 1. třída

Rózka 2. třída, Oliver 3. třída

Oliver 3. třída

PŘESTUPY

Chcete, aby vaše dítě chodilo do ZŠ Marché?

Místo máme v 1., 2 a 3. ročníku.

VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU

REFERENCE

Co o nás říkají rodiče? 

Podívejte se na jejich doporučení.

DOPORUČENÍ

PRŮBĚH A KRITÉRIA ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

základní školy Marché pro školní rok 2021/2022

1.

Zájem o zápis do ZŠ Marché je potřeba vyjádřit vyplněním ​přihlášky.

 

2.

Na základě vyplněné přihlášky vás budeme kontaktovat. Zašleme vám popis dalšího postupu a Dotazník zájemce.

 

3.

Podle aktuální epidemiologické situace škola zájemce informuje o možnostech návštěvy školy, schůzek s učiteli a vedením školy. Buď formou osobní návštěvy nebo formou videokonference.

 

4.

Termín pro doručení přihlášek byl 31.3.2021. Máte-li zájem o dodatečné přihlášení dítěte, kontatujte nás. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ Marché a vyplněný Dotazník zájemce vám zašleme na základě předchozí komunikace.

Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba doručit vedení školy jedním z následujících způsobů:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  2. datovou schránkou školy: 8ur4jge,
  3. poštou na adresu sídla školy: K trnkám 6, 143 00 Praha 4,
  4. osobně na základě předchozí telefonické domluvy na tel. 608441344.

 

5.

Zápis​ k plnění povinné školní docházky proběhne ve dnech 6. – 8. dubna 2021.

 

6.

Při rozhodování o zařazení dítěte do základní školy Marché vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené skupiny dětí. Důležitá jsou také očekávání rodičů od školní docházky v naší škole.

Kritéria pro zápis jsou:

  • Dítě, které dosáhlo 6 let věku do 31. 8. 2021,
  • dítě po odkladu povinné školní docházky,
  • dítě, které dosáhne 6 let věku od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky, jeli-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení; podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce).
  • Soulad vize školy a rodiny v otázce vzdělávání.
  • Sourozenci již zapsaní ve škole.

 

7.

Předpokádaný počet žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 je 10.

V případě vyššího zájmu o přijetí do naší ZŠ, než umožňuje kapacita školy, budeme z uchazečů losovat.

8.

Výsledek zápisu ​zveřejníme na webových stránkách školy ​nejpozději ​v pátek ​30. 4. 2021​.

Přijatí uchazeči obdrží Rozhodnutí o přijetí. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději v pátek 14. 5. 2021.

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

základní školy Marché pro školní rok 2021/2022

Chcete, aby vaše dítě chodilo do ZŠ Marché?

Vyplňte PŘIHLÁŠKU do ZŠ Marché

Chcete se na něco zeptat?

Napište nám na zs@marche.cz.

Zavoláme Vám nebo napíšeme zpět a můžeme si povídat o všem, co Vás zajímá o nás, přístupu k dětem, o programu, který nabízíme. Rádi Vás také přivítáme na osobním setkání v prostředí Marché.

Těšíme se na Vás.