Marché je moderní vzdělávání vašich dětí. 

Efektivně rozvíjí jejich znalosti a dovednosti, dává jim možnost vidět a vnímat celoživotní proces vzdělávání v souvislostech a pečuje o jejich osobnost. Otevírá jim cestu k úspěšnému životu a dalšímu studiu na těch nejlepších školách.

Matyáš 1. třída

Julie 2. třída

Maty 1. třída, Max 3. třída

PŘESTUPY

Chcete, aby vaše dítě chodilo do ZŠ Marché?

Přijímáme děti do 1. – 5. ročníku.

VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU

REFERENCE

Co o nás říkají rodiče? 

Podívejte se na jejich doporučení.

DOPORUČENÍ

PRŮBĚH A KRITÉRIA ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

základní školy Marché pro školní rok 2022/2023

1.

Zájem o zápis do ZŠ Marché je potřeba vyjádřit vyplněním ​přihlášky.

 

2.

Na základě vyplněné přihlášky vás budeme kontaktovat. Zašleme vám popis dalšího postupu a Dotazník zájemce.

 

3.

Podle aktuální epidemiologické situace škola zájemce informuje o možnostech návštěvy školy, schůzek s učiteli a vedením školy. Buď formou osobní návštěvy nebo formou videokonference.

 

4.

Termín pro doručení přihlášek je 31. 3. 2022. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ Marché a vyplněný Dotazník zájemce vám zašleme na základě předchozí komunikace.

Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba doručit vedení školy jedním z následujících způsobů:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  2. datovou schránkou školy: 8ur4jge,
  3. poštou na adresu sídla školy: K trnkám 6, 143 00 Praha 4,
  4. osobně na základě předchozí telefonické domluvy na tel. 608441344.

 

5.

Zápis​ k plnění povinné školní docházky proběhne ve dnech 11. – 13. dubna 2022.

 

6.

Při rozhodování o zařazení dítěte do základní školy Marché vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené skupiny dětí. Důležitá jsou také očekávání rodičů od školní docházky v naší škole.

Kritéria pro zápis jsou:

  • Dítě, které dosáhlo 6 let věku do 31. 8. 2022,
  • dítě po odkladu povinné školní docházky,
  • dítě, které dosáhne 6 let věku od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky, jeli-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. (Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení; podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce).
  • Soulad vize školy a rodiny v otázce vzdělávání.
  • Sourozenci již zapsaní ve škole.

 

7.

Předpokádaný počet žáků přijatých do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 je 10.

V případě vyššího zájmu o přijetí do naší ZŠ, než umožňuje kapacita školy, budeme z uchazečů losovat.

8.

Výsledek zápisu ​zveřejníme na webových stránkách školy ​nejpozději ​v pátek ​29. 4. 2022​.

Přijatí uchazeči obdrží Rozhodnutí o přijetí. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději v pátek 20. 5. 2022.

Chcete, aby vaše dítě chodilo do ZŠ Marché?

Vyplňte PŘIHLÁŠKU do ZŠ Marché

Chcete se na něco zeptat?

Napište nám na zs@marche.cz.

Zavoláme Vám nebo napíšeme zpět a můžeme si povídat o všem, co Vás zajímá o nás, přístupu k dětem, o programu, který nabízíme. Rádi Vás také přivítáme na osobním setkání v prostředí Marché.

Těšíme se na Vás.