Marché je moderní vzdělávání vašich dětí. 

Efektivně rozvíjí jejich znalosti a dovednosti, dává jim možnost vidět a vnímat celoživotní proces vzdělávání v souvislostech a pečuje o jejich osobnost. Otevírá jim cestu k úspěšnému životu a dalšímu studiu na těch nejlepších školách.

Emma 1. třída

Rózka 2. třída, Oliver 3. třída

Oliver 3. třída

Přestupy

Chcete, aby vaše dítě chodilo do ZŠ Marché?                                           

Místo máme v 1., 2 a 3. ročníku.

Vyplňte přihlášku a ozvěte se nám.

Průběh a kritéria zápisu do 1. třídy

základní školy Marché pro školní rok 2021/2022

1.

Zájem o zápis do ZŠ Marché je potřeba vyjádřit vyplněním ​přihlášky.

 

2.

Na základě vyplněné přihlášky vás budeme kontaktovat. Zašleme vám popis dalšího postupu a Dotazník zájemce.

 

3.

Podle aktuální epidemiologické situace škola zájemce informuje o možnostech návštěvy školy, schůzek s učiteli a vedením školy. Buď formou osobní návštěvy nebo formou videokonference.

 

4.

Do 31.3.2021 je nutné doručit Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ Marché a vyplněný Dotazník zájemce. Formulář žádosti i dotazníku vám zašleme na základě předchozí komunikace.

Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba doručit vedení školy jedním z následujících způsobů:

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
 2. datovou schránkou školy: 8ur4jge,
 3. poštou na adresu sídla školy: K trnkám 6, 143 00 Praha 4,
 4. osobně na základě předchozí telefonické domluvy na tel. 608441344.

 

5.

Zápis​ k plnění povinné školní docházky proběhne ve dnech 6. – 8. dubna 2021.

 

6.

Při rozhodování o zařazení dítěte do základní školy Marché vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené skupiny dětí. Přihlížíme k věku a školní zralosti dítěte, důležitá jsou také očekávání rodičů od školní docházky v naší škole.

Kritéria pro zápis jsou:

 • správně vyplněná přihláška k zápisu
 • účast na prezenční nebo distanční formě zápisu
 • dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 (výjimkou jsou děti po odkladu povinné školní docházky)
 • školní zralost
 • soulad vize školy a rodiny v otázce vzdělávání
 • je-li zajištěno rovnoměrné zastoupení žáků ve třídě
 • oboustranný podpis smlouvy o vzdělávání

 

7.

Před samotným zápisem je podmínkou pro přijetí uskutečnění individuálního pohovoru s rodiči dítěte a návštěva dítěte v dopoledním vyučovacím bloku. Cílem návštěvy a rozhovoru je sdělení si, zda vize vzdělávání a požadavky na vzdělávání jsou na straně školy a rodičů totožné. Zároveň také, jestli rodiče mají zájem o to, co naše škola nabízí a jsou s tímto srozuměni.

 

8.

Výsledek zápisu ​zveřejníme na webových stránkách školy ​nejpozději ​v pátek ​30. 4. 2021​. U přijatých uchazečů bude následovat podpis Smlouvy o vzdělávání a Rozhodnutí o přijetí. Termín podpisu bude domlouván individuálně.

Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně doporučeným dopisem nebo datovou schránkou. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději v pátek 14. 5. 2021.

Chcete, aby vaše dítě chodilo do ZŠ Marché?

Vyplňte PŘIHLÁŠKU do ZŠ Marché

Chcete se na něco zeptat?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám!

Odeslat