.Jsme centrem kolegiální podpory projektu Klíče k úspěšnému učení pro kraj Praha!

Realizováno prostřednictvím projektu ESF Klíče k úspěšnému učení č.:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Název projektu: Klíče k úspěšnému učení
Operační program: Věda, výzkum a vzdělávání
Výzva: č.02 – Budování kapacit pro rozvoj škol II.
Identifikační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008271

Realizátor: Montessori školy Andílek – mateřská škola a základní škola o.p.s.

Partner: Asociace Montessori ČR z.s.

Realizace: 01.07.2018 – 30.06.2021

Místa realizace: 6 krajů (hl.m. Praha – Marché Montessori Praha,  Olomoucký – ZŠ Loučná nad Desnou, Jihomoravský – Mint Brno, Královéhradecký – Montessori MŠ a ZŠ Náchod, Moravskoslezský – ZŠ Labyrint Lhota u Opavy,  Ústecký- Ama School Most)

Kontaktní osoba: Zuzana Kašparová; Ředitelka  Asociace Montessori ČR, zuzana.kasparova@asociacemontessori.cz

Odborné garantky: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.

__

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení rodiče.

Zveme vás na setkání v rámci projektu Klíče k úspěšnému učení, který se zabývá propagací a tvorbou podnětného prostředí v souvislosti se zaváděním formativního hodnocení na základních školách v ČR.

Nabízíme zkušené lektory, kteří s vámi budou své postupy a způsoby práce rádi sdílet formou workshopů a přednášek, demonstrací pracovních pomůcek. V nejbliší době přinášíme zajímavé a inspirující on-line přednášky PaedDr. Evy Schneiderové se zaměřením na jazykové hry.

Všichni jste srdečně vítáni.

 

Co nabízíme?

Naše škola dlouhodobě formativně hodnotí své žáky v rámci jejich běžných každodenních školních činností. Nabízíme vám tedy zkušené pracovní prostředí a pedagogy, kteří s vámi budou své postupy a způsoby práce rádi sdílet formou workshopů, přednášek, demonstrací pracovních pomůcek či konzultací v souvislosti např. s tvorbou hodnocení. Přestože jsme škola zaměřená na Montessori pedagogiku, zveme do diskuse a ke spolupráci všechny základní školy, mateřské školy či gymnázia, bez ohledu na program či zaměření, současně také laickou veřejnost. Chceme, aby formativní hodnocení bylo možností pro všechny.

__

 

Co získáte? 

Možnost dozvědět se o způsobech fungování či zavádění formativního hodnocení v každodenní praxi.

Možnost sdílet své zkušenosti, obavy a tipy a triky s dalšími – podobně aktivními či smýšlejícími pedagogy.

Možnost zasíťovat sebe (jednotlivou zajímající se učitelku/učitele) nebo svoji školu do tvořivého prostředí vzdělavatelů a institucí, které usilují o změnu a aktivně se na ní podílí. Tím se také podílet na vzniku pracovní (formativní) skupiny, která téma formativního hodnocení rozpracovává pro účely metodických výstupů postupujících MŠMT.

Budete-li se účastnit alespoň jednoho našeho setkání, získáte možnost zapojit se také do dalších projektových aktivit dle Vašeho zájmu či zaměření Vaší školy (přednostní účast na workshopech se zahraničními lektory, inspirace postupy zaváděnými naší školou, spoluvytváření pracovní skupiny k tématu zavádění formativního hodnocení). Nabízíme Vám také přednostní možnost účastnit se závěrečné konference projektu Klíče, pořádané v Praze dne 24.4.2021, na které vystoupí řada zajímavých osobností z vod českého školství a školní politiky s možností prezentace Vaší školy či aktivit k zavádění formativního hodnocení vaší školy.

Na výše uvedené konferenci, je rovněž možnost získat výstupní publikaci projektu Klíče, ve které jsou shrnuty poznatky tříletého průzkumu mezi českými a moravskými základními a středními školami v souvislosti s formativním hodnocením.

Projekt realizuje Montessori školy Andílek – mateřská škola a základní škola, o.p.s. ve spolupráci s Asociací Montessori ČR a šesti centry formativní podpory, mezi které patří také naše škola. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Budeme rádi, když se k nám přidáte a pro spolupráci se nám ozvete na e-mail zs@marche.cz.

Petra Šlencová Bílská, ZŠ Marché Montessori s.r.o.

 

 

_______

 

Proběhlá setkání: