JAK POZNAT TU SPRÁVNOU ŠKOLU PRO VÁS A VAŠE DÍTĚ

V životě rodičů přichází mnohé momenty voleb a výběrů. Jedním z nejdůležitějších momentů v životě dítěte je výběr školy. Každé dítě je jiné, má jiné potřeby a vnitřní nastavení. Každý rodič je jiný, má jiná očekávání a jiné cíle. Ideální škola neexistuje. Můžete ale hledat tu nejlepší a nejvhodnější, aby byla ta pravá právě pro vaše dítě i vás. Výběr školy je rozhodnutí, které má vliv na celý život dítěte.

 

 

Vize, cíle, hodnoty a požadavky na vzdělání

Ať už vybíráte školu pro předškoláka nebo hledáte tu nejlepší školu pro přestup na druhý stupeň, začněte u vize, cílů, hodnot a požadavků školy na vzdělávání. Škola, která má vizi, jasně stanovené cíle a hodnoty, může svou podstatu naplňovat.

 

Odráží se vize školy, o kterou se zajímáte, v jejím přístupu a každodenním fungování?

 

Očekávání rodičů vůči přístupu a vzdělávání k dětem je různé. Je přirozené a samozřejmé chtít pro své dítě to nejlepší. Pro každého rodiče mohou mít hodnoty „dát to nejlepší“ jiný význam. Někdo chce systém a tradici doplnit o moderní a zajímavé prvky, aby vzdělávání bylo zábavnější, avšak s cílem naučit se vše, co ke školní docházce patří a to jak tempem, tak i obsahem a na horní hraně potenciálu dítěte. Jiní rodiče hledají nevýkonnostní a „svobodnou“ školu, kde je dítě podporováno, samo si však určuje, čemu se bude věnovat, nechtějí žádný tlak a jediným kritériem je, aby dítě bylo ve škole spokojené. Škála očekávání je obrovsky rozdílná.

 

Naplňuje vaše očekávání v přístupu k dítěti a vzdělávání škola, o které přemýšlíte?

 

Učitelé

Pokud vaše vize, cíle a požadavky na vzdělání jsou totožné se školou, ponořte se v pátrání hlouběji. Zjistěte si informace o lidech, kteří školu tvoří a kteří s dětmi pracují. Silní, houževnatí učitelé se nespokojí s kompromisy. Oni se na cestě k vytyčenému cíli nevzdají svých hodnot, a proto mohou svých cílů dosáhnout.

 

Jak učitelé, kterým se rozhodujete svěřit vzdělání svého dítěte, dosahují stanoveného cíle?

 

Ptejte se na cesty, jakými stanovených cílů dosahují. Požádejte o osobní schůzku a možnost observace ve třídě během vyučování.

 

Organizace výuky

Zeptejte se, jak je v dané škole zorganizovaná výuka. Jakým způsobem probíhá zpětná vazba a hodnocení studentů. Jak si učitelé vedou záznamy o práci každého dítěte. Chtějte vidět, že taková agenda ve škole funguje. Zjistěte, jestli jsou podporovány individuální i skupinové aktivity, samostatná práce dítěte, podle čeho ve výuce děti pracují a postupují, jaké výsledky studenti mají. V dnešní době je nezbytný individualizovaný přístup a práce s dětmi, s přihlédnutím na osobní maximum jednotlivců. Zábavnější forma učení podporuje zájem dítěte. Důležité je také zajištění důvěry v prostředí i učitele a bezpečí všech dětí.

 

Vybavení třídy a moderní pomůcky

Zajímejte se o dostupné vybavení a moderní pomůcky ve třídě. Jak jsou pomůcky při výuce využívány? Má škola knihovnu a jaké knížky v ní děti najdou? Hry pro odpolední programy vám také umožní nahlédnout do práce školy s dětmi.

 

Exkurze a výlety

Ptejte se, kam a jak často chodí děti na exkurze a výlety. Jak využívají okolí školy pro propojení s výukou a rozvojem? Kde pořádají školy v přírodě? Nahlédněte se do historie akcí školy na sociálních sítích.

 

Odpolední program

Zjistěte, jak probíhá odpolední program a družina. Podívejte se na rozmanitost nabídky kroužků, zaměřte se na zázemí zahrady pro bezpečný pobyt a volnou hru venku.

 

Komunikace s rodiči

Ptejte se, jakým způsobem škola komunikuje a spolupracuje s rodiči. Nezapomínejte, že i osobní sdílení informací s rodiči je stále velmi důležitou součástí partnerských vztahů i přesto, že komunikační elektronické kanály (mail, školní aplikace, webová stránka, facebook, instagram) jsou moderními a v dnešní době naprosto samozřejmými způsoby sdílení informací. Ohledně rozvoje a pokroku dětí by měly být samozřejmostí individuální schůzky. Zajímejte se, jestli škola pořádá setkání a vzdělávací akce pro rodiče.

 

Počet dospělých na skupinu

Zjistěte, kolik dospělých ve třídě učí maximální počet žáků ve třídě. V jakých skupinách učení probíhá. Jak jsou lekce zorganizovány. Pokud jsou lekce v menších skupinách nebo individuálně, jak aktivní jsou učitelé ve třídě, čemu se věnují ostatní děti a jak učitelé jejich práci zaznamenávají i hodnotí.

 

Sjednejte si návštěvu

Navštivte třídu, do které bude docházet vaše dítě a podívejte se, jak to v rámci běžného dne ve třídě funguje. Všímejte si atmosféry, práce učitelů s dětmi, samostatné práce dětí. Všímejte si vybavení i nábytku, množství denního světla ve třídě, místa pro odpočinek.

 

Trasa do školy je také důležitá

Zvažte vzdálenost školy od Vašeho bydliště a dostupnost MHD. Často se stává, že děti v průběhu školní docházky začnou do školy jezdit samy a taková cesta musí být jednoduchá a bezpečná.

 

Dejte váhu svým pocitům

Rodiče mají tendence školu hodnotit zejména na základě doporučení (dítě je ve škole spokojené) nebo na základě výsledků, kterých studenti dosahují. Naslouchejte nejen svému rozumu, ale i srdci. Je důležité, aby se vaše dítě ve škole cítilo dobře, ale současně naplňovalo cíl vzdělávat se. Stejně důležité také je, aby rodiče rezonovali s atmosférou třídy, energií učitelů a vedením školy.

 

Přejeme vám, abyste našli správný klíč a vybrali školu, kde budete spokojení vy i vaše dítě.

Petra Šlencová a tým Marché