REFERENCE

Ing. Pavel Jurka (škola)

Chtěli jsme pro dceru školu, která ji bude rozvíjet a bude pracovat s její touhou po vědění. Je to pecka! Jasná shoda a stejný pohled na vzdělavání jsme v Marché měli už na první schůzce. Jsme spokojení a nadšení ze všeho, co ve škole dělají a jak to dělají. Moc se nám líbí způsob, jakým se děti učí, jakými metodami, jak s dětmi jednají. Pokrok dcery je neskutečný. Dostal nás například její projekt na Šípkovou Růženku. Vždycky je nám při tom trošičku líto, ze jsme sami takovou školu neměli :-)

 

Ing. Marta Beránková (školka, škola)

Pro školku jsme se rozhodli na základě doporučení švagrové a pro pokračování ve škole na základě dobrých zkušeností ze školky. Když to porovnáváme se svou školou, líbí se nám, že děti, navštěvující Marché, se nebojí cokoliv říct a vyzkoušet. Už v první třídě dcera dokázala pracovat samostatně v době, kdy byly školy zavřené a my jsme na ni neměli mnoho času s ohledem na naše zaměstnání. Posun ve vzdělávání vnímáme pozitivně. Velmi tomu pomohla již školka, kde se dcera naučila číst a psát a získala další dovednosti, včetně základů angličtiny. Dcera je ve škole spokojená a my také. V Marché máme kvalitní výuku a dobrý kolektiv učitelů. Víme, že cokoliv je možné řešit přímo s nimi. V současné době navštěvují Marché školku i školu obě naše děti. To, jak se jim tam líbí, dokazuje fakt, že vždy prosí, ať je vyzvedneme co nejpozději. 

 

Ing. arch. Michael Vojtěchovský (školka, škola)

Dcera chodila již do školky Marché a cítila se v ní velmi dobře. Původně jsme uvažovali o státní škole. Návštěva „dnů otevřených dveří“ na některých ze státních škol nás ale přesvědčila o škole soukromé. Uvědomili jsme si, že je pro naši dceru důležitý individuální přístup vzdělávání a také sociální vazby, které se mohou správně upevnit jen v menším kolektivu. Navíc, když už jsme měli jednou Marché vyzkoušené, věděli jsme, že se při pokračování nespleteme. Dcera je zvídavá a pečlivá holčička, ve škole Maché je její zvídavost ještě umocňována a podporována. Jsme pyšní, když vidíme, o kolika tématech má povědomí. Její znalosti se jen prohlubují, práce ve škole ji baví i doma. Ráda se k probírané látce vrací a povídá nám o ní. V Marché oceňujeme jedinečnost v malém prostoru, skvělý výběr učitelů a podporu dětské osobnosti a zvídavosti.

 

Andrej Ruščák, MA, LL.M. (škola)

Chtěli jsme školu, která bude schopná synovi dát možnost individuálního rozvoje, nabídne férové a podnětné prostředí a bude ho schopná akademicky orientovat do budoucna. Ve škole Marché jsme našli optimální kombinaci těchto vlastností. Jsme spokojení s tím, jak vidíme, že se syn rozvíjí, se zvládnutím distanční výuky, i s tím, jak se vypořádávají třeba se situací, když hrozí šikana. Syn nikdy neměl velký vztah ke kreslení nebo psaní rukou, a vidíme, jaké udělal za posledních pár měsíců, lockdownu navzdory, pokroky s psaním. Jsme velmi rádi za jeho rozvoj v matematice i za fakt, že se do školy těší. Je vidět, že do školy chodí rád a rád pracuje, což je skvělé. Máme pocit, že máme ve škole partnera místo instituce, proti které se bojuje (což je naneštěstí případ mnohých státních škol). Škola motivuje děti k radosti z učení a je akorát tak velká, aby se dětem dostalo takového individuálního přístupu, jaký potřebují.

 

Ing. arch. Michaela Sinkulová (školka, škola)

Marché jsme vybrali na základě skvělých referencí – skutečná montessori školka, ne jen slovo v názvu a ranní kruh. I ve škole děti dostávají individuální přístup, umožněný velmi dobrou znalostí charakteru dítěte. Učitelé jim dokáží přesně dávkovat správné množství učiva, aby se neustále posouvaly vpřed, postupně nabývaly sebevědomí, schopnosti samostatného uvažování a samostatné práce.

 

Ing. Kateřina Kinterová (školička, školka, škola)

Syn chodil již do Marché školičky a následně do školky, kde jsme byli moc spokojeni. A proto jsme se rozhodli pokračovat i ve škole. Naše spokojenost s dosavadním průběhem vychází hlavně ze synových znalostí a dovedností (čtení, psaní, matematika, všeobecný rozhled, projekty). Velké plus vidíme v tom, že je učivo zvládnuté v rámci školy bez nutnosti domácích úkolů. Obrovský přínos pramení také z propojení jednotlivých předmětů. Předměty reflektují současnou dobu (organizování, plánování, prezentace, kritické myšlení, finanční gramotnost, online prostředí). Marché poskytuje kvalitní vzdělávání pomocí respektujícího a individuálního přístupu a využívání názorných pomůcek. Děti získávají ucelené znalosti, které jsou propojovány napříč jednotlivými předměty. Podle nás dokáže Marché připravit děti na to, aby mohly v budoucnu pokračovat jakýmkoliv směrem, který si zvolí. V Marché jsme nalezli připravené, inspirativní prostředí a smysluplnou výuku.

 

JUDr. Gabriela Krejzová (školka)

Líbí se nám koncept, prostředí školky a celková atmosféra ve třídě. Kromě vlastního předškolního vzdělávání dětí a jejich přípravy na školu oceňujeme propojení s praktickým životem a vytvoření prostředí, kde se komunikuje anglicky. Děti se tak setkají s cizím jazykem zcela nenásilnou formou. Musíme velmi ocenit také složení týmu učitetek. S těmi jsme maximálně spokojeni a naše děti mají všechny moc rády. Vnímáme velký pokrok dětí v mnoha různých oblastech – v socializaci, sebeobsluze i akademických dovednostech. Děti si našly ve školce spoustu nových kamarádů a každé ráno se do školky opravdu těší. V Marché se daří nenásilnou formou namotivovat děti k činnostem, ke kterým se nám doma namotivovat vůbec nedaří. Líbí se nám i to, že dostáváme každý týden stručnou informaci o tom, co děti ve školce dělají, protože od dětí samotných se toho člověk často moc nedozví :-)

 

Ing. Michal Fečko, Dis. Marie Benešová (školka, školička)

Marché poskytuje dětem možnost trávit čas v prostředí, kde rozumí jejich potřebám. Poskytuje jim prostor a prostředky pro jejich rozvoj. Každé dítě je jiné a Marché vždy hledá individuální přístup k potřebám dítěte. To vše ve velmi příjemném prostředí a atmosféře. Jsme spokojeni s tím, jak neustále přemýšlí nad novými způsoby, jak s dětmi pracovat; s individuálním přístupem personálu školky ke každému dítěti; s tím, jak s dětmi pracují i s možností poradenství rodičům. Velký pokrok vidíme u obou dětí (3,5 a 5 let) v oblasti socializace, prohloubení zájmu o nové věci, soustředěnosti, angličtině, velké samostatnosti v praktickém životě. Líbí se nám vyváženost mezi „akademickým vzděláváním“ a ostatními aktivitami.

 

Martina Ctiborová (školka, školička)

Z mého pohledu se jedná o služby, při nichž je respektována individualita a jedinečnost dítěte, kde jsou vychytávány senzitivní fáze a děti jsou pozitivně motivovány. Služby se přizpůsobují dítěti a ne dítě službě. To má obrovsky pozitivní dopad na rozvoj dítěte. Hlavním kritériem pozitivního hodnocení je pro mne to, že děti do školky chodí rády.  U dcery vnímáme, že se ze zakřiknuté holčičky stala sebevědomá předškolačka, kterou baví snad vše, co se ve školce děje a která se nebojí oslovit ostatní, a to i v angličtině. U syna vidím posun nejen v komunikaci, ale i ve snaze udělat si věci sám.

 

Mgr. Lenka Ponikelská (školka)

V Marché jsme spokojeni pro jejich profesionální přístup, angličtinu, laskavé a chápající prostředí, kde se klade důraz na pocity dítěte a jeho intelektuální a emocionální rozvoj. Paní učitelky mají k dětem hezké vztahy, informují o jejich rozvoji a řeší problémy spolecně s rodiči. Průvodkyně udělaly se synem skvělou práci. Uvolnil se a cítí se ve školce dobře. To je pro nás nejdůležitejší. V Marché se děti učí písmenka a číslice v době, kdy jsou pro to otevření. Také jsou ve styku s anglickým jazykem a učí se praktické věci. Doma pak všechny tyto činnosti zkouší a více se o ně zajímá.

 

MUDr. Jana Hudlerová (školka, škola)

Montessori pedagogika, česko-anglický program, příjemné a připravené prostředí, milý, individuální, respektující a odborný přístup. To je Marché a my jsme velmi spokojení. Pokrok dcery je obrovský. Žasneme, co již ve svém věku umí. Vrcholem je, že není demotivovaná jako řada běžných školáků. Je úžasné, s jakou chutí se dobrovolně věnuje školní činnosti doma, což je další bonus, který je v procesu vzdělávání velmi podstatný. Škola Marché je bezpečné prostředí, zajišťující rozvoj dítěte tím správným směrem. Učí děti se učit. Díky individuálnímu, respektujícímu a vnitřně motivačnímu přístupu se děti učí rády a s chutí. Bilingvní prostředí v Marché zajišťuje dítěti rozvoj myšlení v cizím jazyce přirozenou formou.

 

Mgr. Karolína Nováková (školka, školička)

Marché je zajímavý koncept s menším počtem dětí ve třídě na učitele, osobním přístupem, autentickým zájmem o vztah s dítětem a jeho rozvoj, opravdovým chtěním porozumět potřebám dítěte i rodiny. Marché je inspirující prostředí vedoucí k co největší samostatnosti dítěte, zároveň ale ne tlačení na pilu za každou cenu. V Marché mají sympatické nastavení jasných limitů a snahu o zachování vysokého standardu ‚slušnosti‘ v dětském kolektivu. Mám důvěru v to, že to, co dělají, má smysl, hlavu a patu :)

Už pocit z první návštěvy, lidí, prostředí jako celku, nekřiklavého, vkusného a inspirujícího prostředí školičky, byl skvělý. Jsme maximálně spokojeni s prácí všech učitelů, na které jsme v Marché narazili, a kteří pomohli synovi dostat se tam, kde je, živit v něm jeho zájmy a vnitřní motivaci. S tím, jak nadšeně a neúnavně každý den doma po návratu ze školky ukazuje svojí ‚práci‘ i s tím, jak ráno řeší jaká ‚práce‘ asi zase bude.

 

Mgr. Ivana Trávníčková (školka)

Hledala jsem školku s respektujícím přístupem. Marché nabízí velmi rozvíjející a kreativní prostředí, které nezapomíná na individualitu ani na aktuální mentální kapacitu dítěte. Podporují vlastní rozhodování, ale nastavují i jasně určené hranice, s velmi hezkým, a pro mě až inspirativním, respektujícím přístupem. Díky anglicky mluvícímu personálu nabízí učení angličtiny přirozeným způsobem.

 

Zuzana (školička)

Dcera je ve školičce spokojená a chodí do ní ráda. Líbí se nám osobní přístup k dítěti, respektování jeho individuality, volby aktivit, důraz na význam zapojení dítěte do každodenních činností, laskavý přístup, učení k samostatnosti, oblékání. Velice oceňuji, že učitelky jsou milé, vstřícné, laskavé k dětem, že dokáží zajistit v dnešní době svoji přítomnost. Těší nás, že dcera má ráda obě průvodkyně. Jsme rádi za zasílání fotek dětí a informace, co ve školičce dělají. Ukazuje nám to, jak vypadá den.

 

Michaela Svobodová (školička, školka, škola)

Dceřiny pokroky jsem vnímala už ve chvíli, kdy v Marché začala navštěvovat batolecí třídu. Pokaždé, když se setkala s vrstevníky, jsem viděla, že je na jiné vlně a daleko dál. Od doby, co nastoupila v září do školy, vnímám obrovský růst. Každý den ráno vstává a říká mi, jak se těší na paní učitelku, na lekci angličtiny a odpoledne strávené ve družině. Každý den po vyzvednutí ze školy mě informuje, co dělala, co ji bavilo, ale také i to, co ji moc nebavilo nebo ji nešlo. Ale i tomu se věnovala, protože ví, že už je ve škole a je to potřeba. Vždycky je nakonec hrdá a blažená, že to zvládla. Vidím jak rozkvétá, je šťastná a vnímá svět kolem sebe. Jsem spokojená s přístupem učitelů, denním rozvrhem i celým konceptem. V Marché mají skvělé učitele, krásné prostředí a nádherný přístup, který děti žene dopředu. Naší školu i školky doporučuji každému, kdo chce pro své dítě to nejlepší. Moje dcera to dostává.

 

Matouš Čermák (školka, školička)

Marché souzní s naší výchovou. Poskytuje nám komplexní předškolni přípravu s respektujícím přístupem a nadstavbou v podobě montessori pedagogiky od batolecího věku. Rozvoj intelektu dětí, sociální interakce s ostatními dětmi, angličtiny a učení nových dovedností je samozřejmostí. Jednání a vystupování personálu je profesionální a přátelské. Individuálně přistupují k potřebám dětí i rodiny.

 

Věra Vilímková (školička)

Při výběru školky pro syna mě oslovil postupný systém vzdělávání (školička, školka, základní škola), plus systém montessori, kterému jsem dávala přednost. Zároveň jsem vybírala vhodnou lokalitu v blízkosti bydliště. Obrovské nadšení přišlo již během první seznamovací schůzky. Syna naprosto uchvátil vzhled a vybavení batolecí třídy, paní učitelky a děti v jeho věku. Okamžitě se zapojil do programu, který zrovna probíhal a po půl hodině nechtěl odejít domů. To pro mě bylo zcela rozhodující.

V Marché jsme objevili skvělý profesionální tým, příjemné místo, postupný vzdělávací systém a osvědčené metody, jak zapojit dítě do nového prostředí (ranní příchody, překonání stesku a obav z odloučení, odplenkování…). Změny jsou vidět každým dnem. Syn si ze dne na den začal uklízet hračky, během krátké doby přestal nosit plenky, dokáže se domluvit s dětmi svého věku ohledně půjčení věcí, hraje si sám, používá anglické výrazy, často zpívá anglické písně. Jsme vděčni, že máme to štěstí být součastí Marché.

 

Julie Šurková (školička)

Marché jsem objevila díky doporučení a videu na YouTube. Už první návštěva byla nádherná. Ta atmosféra, prostředí, průvodkyně a nakonec to završill chlapeček, který si sám nachystal věci na stůl, aby si vymačkal pomeranč a fresh si vypil. ÚŽASNÉ! Marché je anglicko – česká školka a školička s individuálním a respektujícím přístupem. Je to místo, kde vám jsou na nablízku, hlavně v období adaptace tak, aby adaptace proběhla co nejšetrněji pro rodiče i děti. Jsem spokojena s tím, jak naši dceru školička posouvá kupředu. Dělá věci, které jsem ji nenaučila já (dává si bundu na věšák, snaží se sama obléknout…). Zpívá písničky, které jsem ji nenaučila já. Chce, abych na ni mluvila anglicky. Když si hraje na školku zrcadlí, jak to tam probíhá. Je to přesně to, co jsem pro ni hledala.

 

Ing. Jakub Urbánek (školka, škola)

Školku jsme vybírali díky montessori konceptu, se kterým jsme měli zkušenosti z jiných zemí. V Marché je příjemný, přátelský a schopný kolektiv učitelek, menší skupina dětí a dcera se do školy těší. Jako hodně důležité vidíme, že dceru baví to, co se učí a když nemohla být ve škole, tak ráda sama napřiklad počítala matematiku. Ve škole Marché je vzajemná důvěra mezi učiteli a dětmi, flexibilita, učitelé se zajímají o děti a chtějí, aby se zlepšovaly. Snaží se jim předat to nejlepší.

 

Mgr. Jan Zemen, Ph.D. (školka)

Líbí se nám montessori metodika, osobní přístup vyučujících, angličtina, docházková vzdálenost od bydliště, malý počet dětí ve třídě a přátelské domácí prostředí. Marché dětem nabízí vedení k samostatnosti a odpovědnosti, podporuje zvídavost, nastavuje pravidla spolupráce a komunikace mezi dětmi. Oceňujeme pravidelné zprávy, vlídnost a nadšení učitelek, hezké prostředí ve školce, předcházení „konfliktů“ mezi dětmi, dobrou rovnováhu mezi cíleným rozvojem a svobodou volby konkrétních aktivit. Syn dělá pokroky ve čtení, psaní i počtech. Je samostatnější také doma – nalévá sám polévku, stírá stůl atd. Lépe se vyrovnává s tím, že mu něco hned nejde, že je některé věci potřeba procvičovat. Více se zajímá o přírodu (rostliny a zvířata) kolem sebe.

 

Petra Rusz (školička)

Velmi citlivý a empatický přístup k dětem i k rodičům. Tuto školku vnímám jako partnera ve výchově dítěte, ne pouze jako místo, kde mi dítě “ohlídají”, když jsem v práci. Oceňuji přístup učitelek, prostředí i program, který dětem připravují.

 

Ing. Mgr. Lenka Terynková (školka)

Marché pro mne je bezpečné a podnětné místo, kde dostávám vše, co očekávám a potřebuji pro své dítě, i vše, co mé dítě přijímá nenásilně a rádo. Líbí se mi styl, přístup, samostatnost, dvojjazyčnost. Ve srovnání se stejně starými dětmi v našem okolí nevycházím z úžasu, co všechno syna v Marché naučili, jak je komunikativní, co všechno zná a umí.

 

Markéta Dušáková (školička)

Jsem nadšená! Průvodkyně dětí odvádí skvělou a profesionální práci. Syn se neskutečně osamostatnil, zkouší všechny věci dělat sám. Pokrok je vidět každý den. V Marché jsme našli rodinný a individuální přístup k dětem, podporu samostatnosti, klid a pohodu.

 

Michaela Vedralová (školka)

Marché školka koresponduje s principy, ve které věříme a které při výchově také používáme, zejména kontaktní a respektující přístup a začlenění dětí do běžného života. Plusem je dvojazyčná výuka a malý kolektiv dětí. Pokrok vidíme v sociální oblasti, školka synovi pomohla být samostatnější, umět si vyjednat podmínky, zdokonalovat se v praktických dovednostech.

 

Mgr. Anna Vojtěchovská (školka)

Původně jsme měli Marché vedle domu a říkali jsme si, že to zkusíme. Už při úvodním setkání a observaci nás ale školka uchvátila. Klid a řád, který tam panoval, mě zaujal na první pohled. Postupem času už jsem se v rozhodnutí jen utvrzovala, a to především kvůli dceři, která chodila ze školky šťastná. Ne jinak je tomu i s druhou dcerou, která chodí do školky také moc ráda. Oceňuji perfetkní výběr učitelů, jejich lásku k dětem, snahu o jejich všeobecný rozvoj, důkladné věnování se dětem, klid, příjemné prostředí a hlavně skvělý individuální přístup ke každému z nich. Pokrok dcery vnímám každý den. Ze školky chodí nadšená, poznala tam mnoho kamarádů, o kterých doma vypráví, učí se pracovat s lidmi i věcmi. Ve svém nízkém věku i na druhé dceři vidím obrovský všeobecný rozhled. Velmi ráda sdílí, o čem si ve školce povídají, ráda poslouchá angličtinu a ráda se snaží i anglicky mluvit doma. Mám z ní radost a myslím, že velkou zásluhu na tom má právě školka Marché.

 

PhDr. Karolína Matoušová Peštová (školička, školka)

Marché skolicka pro batolata do tri let nabizi profesionalne pripravene prostredi rozvijejici dovednosti ditete, obohacene kreativni atmosferou. Detem se venuji odbornice v montessori pedagogice, ktere navic poskytuji individualni peci a maji velmi empaticky pristup. Maly kolektiv deti umoznuje detem venovat se veskerym dostupnym cinnostem – at uz se jedna o nacvik praktickeho zivota (priprava svaciny, myti nadobi, prani pradla, lesteni zrcadel atd.) nebo o praci s pomuckami a navic prispiva k uzke spolupraci mezi detmi a navazani prvnich pratelskych vztahu. Vim, ze v Marche je ma dcera mezi vlidnymi lidmi poskytujicimi nadstandardni zazemi a navic se zde rozviji jeji osobnost a dovednosti v opravdovem a puvodnim duchu montessori pedagogiky.

 

Ing. Hana Musilová, Ph.D. (školka, školička)

Už z Marché školičky máme velmi dobré zkušenosti, na základě vstřícného jednání při prvním setkání. Jsme spokojeni s vedením a rozvojem dětí, s praktickým přiblížení principů přístupu rodičům dětí, s celkovou inspirací, učitelským kolektivem, angličtinou s rodilou mluvčí, předškoláckou přípravou, ale hlavně s tím, že je syn spokojen a do školky se těší! Moc dobře víme, jak se syn krůček po krůčku rozvinul ve všech oblastech jeho potenciálu, schopnostech i dovednostech (motorika, řeč, myšlení, všeobecné znalosti, matematické dovednosti, angličtina, přístup ke kamarádům…).

 

Mgr. Barbora Boldišová (školka, školička)

Zásady Montessori jsou nám blízké, i když je používáme spíše intuitivně. Proto bylo snadné rozhodnutí přihlásit naši dvouletou dceru do školičky Marché. Dcera doma přes den postrádala společnost dalších dětí, vlastní hračky ji už příliš nezajímaly. Od té doby, co je v miniškoličce na pár hodin týdně, je doma mnohem klidnější, což je okrajové. Nejdůležitejší pro nás je, že pokroky v motorice, kreativitě a samostatnosti, které udělala za poslední čtyři měsíce, jí samotné přináší radost. To znatelně podporuje její další rozvoj a chuť učit se novým věcem, je mnohem šikovnější a chápavější. Učitelky miniškoličky naslouchají jejím potřebám, nabízejí hry, učí ji, aby své úkoly a povinnosti chtěla dokončit a splněný úkol brala jako výhru. Její těšení se ráno do školičky je v konečném důsledku výhrou pro nás všechny.

 

MUDr. Veronika Řehořová (školka, školička)

Uzasny kolektiv lidi, jakozto pruvodcu deti. Krasne a inspirativni prostredi. To vse dohromady dela tato skolicka, skolka vhodne prostredi pro moje deti. Dekuji.

 

Z.Z. (školka)

Jsme jako rodiče moc spokojeni s výběrem školky. Je neuvěřitelné, jaké pokroky dcerka 3,5letá dělá v Marché školce s montessori přístupem. Je samostatná, všímavá, klidná a přitom si prosadí své. Brouká si anglicky, čte po písmenku všechny nadpisy, je zvídavá v počítání. Chce mi pomáhat v kuchyni s výrobou cukroví, mytím nádobí, sama si namaže na snídani chleba máslem, sama se oblíká, češe. Všechny sporty chce s nadšením zkusit. Nejde vše vypsat jaké výhody to pro její život a hlavně budoucnost má. Děkuji.

 

Kateřina Sichová (školička)

Krásné, rodinné, harmonické prostředí, individuální přístup k dětem a jejich specifickým potřebám. Již jen hodinovým pozorováním chodu školky jsem se hodně naučila o komunikaci s malými dětmi. Výborná komunikace s rodiči, nic není problém.

 

Lucie Pecinová (školička)

Harmonické, krásné a připravené prostředí, respektující komunikace s dětmi…chci být malá a mít možnost sem chodit.

 

Karolína a Antonio Fakheri Tehrani (školka, školička)

Chteli bychom moc podekovat celemu tymu Marche za bezpecne, respektujici, osobite, vkusne a milujici prostredi pro nasi dceru a dalsi deti. Cas leti, uz jsou to dva roky, co jsme v „tymu:-)“ a ja I tak temer denne zasnu nad Tim, co se dokaze dit pri spojeni umeni, tvorivych rukou, znalosti, zkusenosti, soucitu a duvery. Nejvice jsem vdecna za tu absolutni duveru kterou mam v to, ze se muzu na Petra Šlencová Bílská I Lucie Horáková obratit s cimkoliv osobnim, co se muze v zivote rodiny odehrat a najdu porozumeni a podporu, protoze pro nas je dulezite, ze misto, kde Elisa travi svuj cas rezonuje a chape to, kde se zrovna jako rodina v zivote nachazime. Je pro nas dulezite MIT ten pocit, ze jsme proste tak trosku „vetsi“ rodina:-) dekujeme Karolína a Antonio

 

Mgr. Miroslava Brožová (školka, školička)

Moje Adélka je v Marché šťastná! Večer mi šeptá před spaním, ať ji ráno vzbudím, abychom mohly jet do školky! :-) „Naše“ nová školka/škola mě překvapuje při každé návštěvě! Láska, pohoda a klid v jakémkoli pořadí a od začátku vysoká profesionalita jsou tady myslím výjimečné! Mají všechno, co si pro své dítě můžu přát včetně rodilé mluvčí aj na cestě a přijatelné ceny!… Obě jsme tu šťastné!

 

Ing. Andrea Štenglová (školka, školička)

Vřele doporučuji školku Marché. Terezka se vždycky do školky moc těší, vidím jaké pokroky dělá. Taky na otázky: „Už chodíš do školky?“ vždy komentuje: „Chodím už do VELKÉ školky, kde spím!!“ Je spokojená a těší se na další hry, výzvy a úkoly. Je ráda mezi dětmi, a zároveň, že samostatně dokáže udělat věci, které jsou pro ní zajímavé a baví ji.

 

Mgr. Radka Kučerová (školka, školička)

Školku můžu jen a jen doporučit. Krásné prostředí, vstřícný a citlivý přístup. Dcera je tam naprosto spokojená od prvního dne. :-)

 

RNDr. Lada Biedermannová, Ph.D. (školka, školička)

Se školkou jsme moc spokojení. Ve všem je vidět nejenom velké nadšení pro krásu věcí a harmonii prostředí, ale hlavně láska k dětem a porozumění jejich potřebám.

 

Mgr. et Bc. Bronislava Zátopková (školička)

Moc ráda bych doporučila školičku, kde se dětem věnují citlivě a s naprostým respektem k jejich potřebám. Nádherné, podnětné prostředí vybavené a uspořádané tak, že si děti mohou vše zažít a svobodně používat je jedinečné v našich podmínkách. Ráda bych poděkovala Lucii – je nejlepší osobou, kterou mohl náš Matyášek potkat. Naprosto jsem důvěřovala jejímu vedení.

 

Ivona Hybrantová (školička)

Marché miniškolka pro děti od 18 měsíců do 3 let plně funguje v souladu s principy montessori pedagogiky. Oceňuji především individuální a respektující přístup k dětem, velmi funkčně a esteticky zařízené prostory školičky i pomůcky z kvalitních materiálů, propojení vnitřních i venkovních prostor, úzkou spolupráci týmu školky s rodiči, pravidelná setkávání rodičů ve školce a v neposlední řadě neustále se rozvíjející nabídku – pracovny pro rodiče s dětmi, příměstské tábory, angličtina s rodilým mluvčím, tematické zážitkové semináře nejen o Montessori pedagogice aj.

S dcerou jsme společně navštěvovaly první školní rok Marché pracovny a další rok už si ve školce prožila a užila samostatně. Děkujeme Petře za zázemí s rodinnou, přátelskou atmosférou, které pro děti (i rodiče) připravila a neustále na něm pracuje a Lucce, hlavní průvodkyni-učitelce, za její partnerský a trpělivý přístup k jejím malým svěřencům. Hodně úspěchů na Vaší další cestě J.

 

Monika Smětalová (školka, školička)

Můj syn chodí do školičky od března 2014 a jsme moc spokojení. Moc se nám líbí, že s jedná o rodinnou školičku a je zde velmi osobní přístup. Prostory školičky jsou opravdu krásné a třda je propojena s venkovní terasou a zahradu, takže v teplých dnech jsou děti celou dobu venku. Syn se do školičky vždy moc těší a letos v únoru do školičky začala chodit i jeho mladší sestra. Líbí se mi i koncept, kdy ze začátku má rodič možnost zůstat s dítětem ve školičce. Učitelky Peťa i Lucka mají úžasný respektující přístup k dětem a syn se ve školičce opravdu hodně naučil samostatnosti. Určitě doporučuji!

 

Maria Sundell 

I love Marché webshop. They sell Montessori Materials that are hard to find elsewhere. Petra is also always very helpful and always takes the time out of her busy day to answer any questions or requests that I have. I also LOVE the photos and the videos from the prepared environment, I find them sooo inspirational. I hope I will be able to visit one day and see it with my own eyes. Thank you Petra for all your hard work!!

 

Mgr. Eva Labuťová (pracovny, spolupráce)
Před více než dvoumi lety jsem poprvé se svým synem navštívila Marché pracovnu. 
Našemu synkovi se to moc líbilo a myšlenku montessori jsem začali zkoušet častěji a častěji. Rádi se k Vám vracíme, vzpomínáme i na úžasný letní jogový pobyt, moc moc děkujeme za všechny materiály a inspirace a držíme pěsti do dalších plánů! Eva a Ondrášek

 

Dětská duše (spolupráce)

Príma pomůcky k vytištění, materiály zdarma, připravené prostředí a nadšení pro práci s dětmi… :-) Jen škoda, že jste tak daleko!! ;)

 

Bc. Denisa Vinařská (spolupráce)

Marché a Petru sleduji dlouhodobě a veškerá její aktivita budí ve mně obrovský respekt. Přiznám, že s otevřenou pusou sleduji každé video a žasnu, jak šikovní a samostatní jsou ti drobečci a co s nimi děvčata dokázala. S každou návštěvou vidím, jak se zázemí školičky i celý dům proměňuje, s jakou láskou a péčí tam myslí na potřeby těch nejmenších. 

Jestli jednou budu mít možnost, ráda svěřím své batolátko do Marché, protože pak se budu moci ještě učit já od něho :). Hodně štěstí, Marché :-*

 

Bc. Jana Trachtová (pracovny)

Na montessori k Petre jsem zacala chodit s Fanouskem zhruba v 16 mesicich, tehdy jsem jeste o montessori moc nevedela. Ted jsou Fanouskovi 3 roky a chystame se do montessori skolky. Petra nam ukazala, ze rozvijet dite jde i jinak nez „klasicky“. Bavi me ho pozorovat jak se soustredi pri prelevani vody, jak je schopen po sobe vycakanou vodu utrit, jak si pochutnava na svacince, kterou si sam pripravil, s jakou presnosti navleka koralky a jak si sam rekne, kdyz potrebuje pomoci. Fascinuje mne, co dite vse zvladne, kdyz ma pripravene prostredi, kdyz jsou hracky (v montessori pomucky :-)) dostupne tak aby si dite vybralo to co ho aktualne zajima. Je neuveritelne, ze Fanousek ze zacatku chozeni k Petre jen stoloval. Nosil si prostirani, talirky, hrnecek, sam si nandaval krupky, rozinky, jablko, okurku, loupal pomeranc, nebo vajicko, banan. Ukony, ktere normalne delame za deti my, mamky :-) Asi nejvic me na montesori a u Petry bavi filozofie: ukaz mi jak to mam udelat, abych to zvladl sam!

 

Petra Lastomirská-Hološovská  (školička)

Jsem ráda, že existuje Marché školička, jsou tam velké inspirace pro mne a mou postiženou dcerku :-), skvělý personál, opravdu milé lidičky :-) Jsem velmi spokojená.

 

Bc. Ivanka Bernátová Urbanová 

Děkuji za inspiraci při práci s dětmi, kterou od Vás čerpám :) Těšíme se na další a další inspiraci.

 

Bc. Lenka Tothová (školička, spolupráce)

Marché mě i mé dva syny okouzlila hned při první návštěvě a od té doby nás její krásné připravené prostředí a příjemná atmosféra inspirovala už mnohokrát. Za to bych chtěla Petře i celému týmu poděkovat aspoň touto cestou. Přeji Vám všem hodně úspěchů na Vaší skvěle zvolené cestě.

 

Lucie Valderemao 

Velice se mi libi prace Marche. Sleduji je na webovych strankach, jejich uzasna prace s rozvojem deti jiz od utleho veku, ktera nejen inspiruje, ale take nuti k zamysleni, co je v zivote dulezite. Marche uci deti samostatnosti, dava jim poznat zakladni veci a tesit se z nich. Jejich prace a pristup je velice inspirativni. Preji Vam at se stale dari.

 

Ing. Monika Všetičková (školička)

Hodně dlouho jsem vybírala školičku pro svou dcerku, takže v nich mám docela dobrý přehled. V Marché mají výborné vybavení i personál, ale naprosto jedineční jsou v tom, že je to rodinná školička. Necítíte se tady jako na nákupu, ale jako doma. A to děti oceňují opravdu nejvíc! Takže Marché mohu jen doporučit! :)

 

Ing. Eva Zarezova (spolupráce)

Bajecne prostředí a hlavne lide. Zavidim detem, které si toto mohou uzit. Petra ma muj obdiv.