TÝM MARCHÉ

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché

anglicky mluvící učitelka školičky

zástupkyně ředitelky, učitelka školičky

anglicky mluvící učitelka školky

asistentka učitele školky

odpolední asistentka školky

třídní učitelka školy

anglicky mluvící učitelka školy

učitelka španělštiny školy

anglická rodilá mluvčí školky a školy

odpolední učitelka školky