TÝM MARCHÉ

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché

anglicky mluvící učitelka školičky

česky mluvící asistentka

zástupkyně ředitelky školky a školičky

anglicky mluvící učitelka školky

česky mluvící učitelka školky

třídní učitelka školy

anglicky mluvící učitelka školy

odpolední asistentka

učitelka španělštiny školy

anglická rodilá mluvčí

anglický rodilý mluvčí

asistentka učitele