DĚTEM POSKYTUJEME TO NEJLEPŠÍ S LÁSKOU A POROZUMĚNÍM

Milujeme radost ze života, smích, kreativitu, učení moderními a efektivními způsoby i hledání vlastní cesty. Děti nám jsou velkou inspirací a nám záleží na tom, aby byly šťasné a spokojené. Současně je pro nás důležité, aby se správně rozvíjely a rostly z nich osobnosti, které budou silné a jen tak se nevzají snů ani povinností. Vytváříme ideální prostředí pro plnohodnotný a zdravý rozvoj dětí od 15 měsíců do 12 let. Respektujeme vývojové potřeby každého dítěte a podporujeme je ve zvídavosti, vytrvalosti, představivosti, disciplinovanosti i schopnosti spolupráce. Dětem pokaždé věnujeme dostatek pozornosti a pomáháme jim objevovat svět s radostí, lehkostí a pochopením.

PROČ ?

LIDÉ V MARCHÉ

Kvalita vztahů mezi zaměstnanci, dětmi a rodiči vytváří bezpečné a podporující prostředí k učení. Lidé v Marché pomáhají svou zkušeností, energií a vášní. Děti jsou ve středu našeho zájmu, ať děláme cokoliv. Každému se pečlivě věnujeme. Zájem o dítě, jeho rozvoj a vzdělávání je umocněný velmi dobrou znalostí charakteru každého jednoho z nich. Víme, že potenciál dětí je neopakovatelný. Naše prostředí je výjimečně podpůrné, naše péče a výuka je vynikající. Náš přístup je individuální a i přes náročnost procesů respektující. Velký důraz také klademe na spolupráci s rodiči. Pokud škola a rodina vyznává stejné hodnoty a společně směřují ke stejnému cíli, značně to zvyšuje nejen efektivitu učení, ale i chuť a odvahu dítěte zkoušet nové věci. Jsme partnery ve vzdělávání.