ZÁKLADY, NA KTERÝCH MOHOU KVALITNĚ STAVĚT

Na začátku Marché stála inspirace a následování přístupu i celoživotní práce Marie Montessori. Naše zařízení patří k nejlépe hodnoceným prostředím v České republice. Od samého začátku pracujeme v souladu s nejvyššími standardy a naším cílem není jen rozvoj dětí po intelektuální stránce, ale také po stránce emoční. 

Tak, jako děti v naší školce a školičce, i  studenti v naší základní škole běžně zvládají učivo vyšších ročníků. Nedílnou součástí je prezentování vlastních i skupinových projektů a osvojení si společenských hodnot.

V Marché poskytujeme moderní vzdělávání, které vychází z mnoholetých zkušeností. Už nyní naplňujeme cíle strategie vzdělávání 2030+. Naše ověřené postupy jsou zaměřené na to, aby děti, pomocí nadstandardních forem výuky a našeho individualizovaného přístupu, získávaly nové informace efektivním způsobem. To jim dává možnost konkrétní představy a vidění učiva v souvislostech. Tyto dovednosti mohou dále rozvíjet, upevňovat napříč všemi obory a účelně využívat veškerý svůj potenciál.

Na studenty v naší škole klademe vysoké nároky. Naším cílem je, aby se naučili základy, techniky a přirozené principy učení, které se pro ně stanou naprostou přirozeností. Na těchto základech budou v budoucnu stavět další učivo a nově nabyté informace. Nechceme, aby se něco z toho později učili znovu a jiným způsobem. Studenty podporujeme, aby probranou látku pochopili, osvojili si ji a nabyté znalosti uměli použít. Aby byli správně a empaticky vystavování výzvě, díky které se budou efektivně posunovat dopředu.

Jsme škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Anglický jazyk vyučujeme od první třídy v malých skupinách podle dovedností. S angličtinou se studenti setkávají také při hodinách matematiky a přírodních věd, v hodinách hudební i výtvarné výchovy. Od roku 2021 znalosti angličtiny ověřujeme pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET a PET). Péči zaměřujeme na akademické dovednosti i celkový rozvoj osobnosti.