PŘIHLÁŠKA do Marché školky 3-6 k vyplnění, stažení a podpisu.

Přihlášku, prosíme, doručte osobně nebo poštou na adresu Marché školky Na Hřebenech I., 1a, 140 00 Praha 4 nebo na adresu sídla K trnkám 6, 143 00 Praha 4 či e-mailem (scan originálu s podpisy) na info@marche.cz.