Odpolední učitel / vychovatel v soukromé školce

O Marché:

Poskytujeme moderní a smysluplné vzdělání s láskou a porozuměním. Nabízíme zkušený tým učitelů, česko-anglické prostředí a malý kolektiv. Náš přístup je respektující a individuální.

V malém týmu profesionálů vytváříme krásné, harmonické a podnětné prostředí, které patří mezi nejlepší v České republice. Pečlivě nastavujeme procesy, díky kterým se děti u nás všestranně rozvíjí a zdokonalují na horní hranici svého potenciálu.

Hodnotami Marché jsou láska k člověku a životu, úcta k dětství, radost ze společného bytí, ochrana touhy objevovat, podpora nezávislosti a přirozené sebedůvěry v dítěti.

Koho hledáme:
Do našeho malého týmu hledáme milého, laskavého, profesionálního a vstřícného člověka, který s námi bude sdílet stejné hodnoty. Člověka, který k nám zapadne je týmový hráč, má schopnost sebereflexe a komunikuje respektujícím způsobem. Člověka, který je kreativní a sportovně založený, bude připravovat a tvořit zajímavý odpolední program, rád se učí novým věcem a je otevřený každodenním výzvám.

 

Jaká je pracovní doba, úvazek a místo působení:

Pondělí – pátek, 13:00 – 17:00, 1/2 úvazek, Praha 4 – Na Hřebenech I. 1196, Kavčí hory

Nevyhnutelné požadavky:

 • bezúhonnost
 • plnoletost
 • odborná způsobilost práce v dětské skupině / student

(pečující osoby, pedagogický pracovník mimoškolní výchovy a vzdělávání, vychovatelé, učitelé v MŠ / ZŠ, zdravotní sestry / asistenti, ošetřovatelé, porodní asistenti, záchranáři, pracovníci v sociálních službách)

Práce, kterou nabízíme je smysluplná, kreativní a je rozdělená do tří hlavních oblastí:

Péče o děti:

 • odpovídá za rozvoj dětí z pohledu společenských hodnot a spolupráce mezi sebou
 • připravuje zajímavé, kreativní, zábavné odpolední aktivity přiměřené věku a zájmu dětí
 • odpovídá za bezpečnost aktivit
 • rozvíjí děti v hudební, pohybové, kreativní oblasti
 • podněcuje v dětech touhu tvořit a být kreativní
 • podporuje děti při sportovních aktivitách na zahradě či v parku, aktivně se do her zapojuje
 • stará se o individuální potřeby dětí
 • má pozitivní přístup a přistupuje profesionálně k dětem
 • podporuje / vytváří ohleduplnou komunitu
 • pozorně sleduje děti ve třídě / venku, a když je to nutné, vede je laskavým způsobem
 • pomáhá zajistit harmonický chod ve třídě i při pobytu venku (viz péči o prostředí a o děti)
 • pomáhá hlavnímu učiteli se všemi povinnostmi, aby o děti bylo postaráno a byly v bezpečí

Spolupráce s rodiči:

 • má pozitivní přístup a přistupuje profesionálně k rodičům
 • s hlavním učitelem sdílí všechny informace, které obdrží od rodičů
 • nesdílí se třetími osobami důvěrné informace

 

Starostlivost o prostředí:

 • dbá na pořádek ve třídě / na zahradě v průběhu práce s dětmi
 • zabezpečuje doplňování potřebných materiálů, pomůcek, aktivit
 • zamezuje ničení majetku
 • připravuje, kontroluje a zajišťuje hladký průběh odpolední svačiny
 • spolu s hlavním učitelem odpovídá za celkovou připravenost a čistotu prostředí

 

Co nabízíme:

 • práci v jedné z nejlépe hodnocených Montessori zařízení v ČR
 • možnost ovlivňovat a spoludotvářet prostředí a průběh aktivit výuky
 • krásné a harmonické pracovní prostředí
 • účast na organizovaných trénincích a workshopech Marché
 • možnost dalšího rozvoje v oblasti péče a vzdělávání dětí
 • možnost práce na HPP/IČO

 

Kontakt:

Své CV a motivační dopis zašlete na petra@marche.cz.