Amana Shaker

Amana získala univerzitní vzdělání na University of Fine Arts a University of Mass-media. Angličtinu studovala v American Language Center, International Open Academy a má certifikát TEFL. Angličtinu vyučuje od roku 2000, v naší škole působí čtvrtým rokem. Amana se snaží v dětech rozvíjet zájem o probíranou látku, podporovat jejich sebevědomí při zvládání jednotlivých úkolů i úspěšně je připravovat pro zvládnutí mezinárodních zkoušek. Ráda s dětmi diskutuje a úžasně umí naslouchat jejich příběhům. V loňském roce absolvovala kvalifikační Studium asistenta pedagoga. Amana je velmi zkušená, laskavá a trpělivá učitelka i maminka dvou dospívajících slečen a dvou rošťáků školkového věku.

Ve škole Amana působí na pozici učitelky angličtiny a anglicky mluvící asistentky.

 

 

_