Celý život mě naplňuje kreativita a dnes i inovativní způsob vzdělávání. Těší mě inspirovat lidi, jak v dětech podporovat jejich přirozené potřeby plné touhy po poznání a chuti objevovat svět, a to s láskou a porozuměním. Děti mě učí dívat se na svět otevřenýma očima. Den co den, dělám to, co mě baví, dává mi smysl a nesmírně mě naplňuje. Marché je mi nejen báječnou prací, ale i koníčkem.