Bc. Tom Olive – anglický rodilý mluvčí

Toma vždy zajímala praktická stránka učení. Protože vyrůstal na anglickém venkově, objevování světa kolem něj sehrávalo důležitou součást jeho dětství. Během dospívání se intenzivně zapojoval do skautingu napříč různorodými věkovými skupinami. V tomto období si uvědomil důležitost učení prostřednictvím praktického zkoumání a experimentování v rámci stanovených hranic. To je důvod, proč Montessori pedagogika rezonuje s jeho chápáním světa a vzděláváním. Tom vystudoval psychologii na univerzitě UWA Bristol v západní Anglii. V průběhu studií zjistil, že ho zajímá vývojová a edukační psychologie. Stal se dobrovolníkem v charitativním zařízení pro mladistvé s mentálním postižením, kde provázel a podporoval děti, které potřebovaly podpůrné služby. Vědomí toho, jaký vliv má ranné vzdělávání dětí na jejich budoucí život, vede Toma k tomu, aby pozitivně ovlivňoval budoucí generace.

Ve školce zastává pozici anglického rodilého mluvčího.

 

__