Amana Shaker

Amana získala univerzitní vzdělání nejprve na University of Fine Arts, a poté na University of Mass-media. Angličtinu studovala v American Language Center. V průběhu studií se seznámila s Montessori pedagogikou, které se postupně začala věnovat také v praxi. Angličtinu Montessori metodou vyučuje od roku 2000. Nejprve pracovala v mezinárodních školách v Sýrii, ale již třetím rokem působí v naší škole. Amana se snaží v dětech rozvíjet nejen zájem o probíranou látku, ale také podporovat jejich sebevědomí při zvládání jednotlivých úkolů. Ráda s dětmi diskutuje a úžasně umí naslouchat jejich příběhům.

Amana v naší škole působí na pozici anglicky mluvící učitelky.

 

 

_