Amana Shaker

Amana získala univerzitní vzdělání nejprve na University of Fine Arts, a poté na University of Mass-media. Angličtinu studovala v American Language Center, International Open Academy a má certifikát TEFL. Angličtinu vyučuje od roku 2000. V naší škole působí třetím rokem. Amana se snaží v dětech rozvíjet nejen zájem o probíranou látku, ale také podporovat jejich sebevědomí při zvládání jednotlivých úkolů. Ráda s dětmi diskutuje a úžasně umí naslouchat jejich příběhům.

Amana v naší škole působí na pozici anglicky mluvící učitelky.

 

 

_