Dětská skupina Marché Montessori

 

 

Název projektu:                       Dětská skupina Marché Montessori

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016986

Doba realizace projektu:        1. září 2020 až 31. srpna 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 73/74 OPZ 1. 2 Rovnost žen a mužů. „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo v hl. m. Praze“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz DS o kapacitě 10 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Plán výchovy a péče DS MM

 

_____

 

Dětská skupina Marché Montessori 3-6

 

Název projektu:                       Dětská skupina Marché Montessori 3-6

Registrační číslo:                   CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/00164482

Doba realizace projektu:      1. dubna 2020 až 31. března 2022

Naše organizace se zapojila do projektu EU, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prahy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz DS o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Plán výchovy a péče DS MM 3-6