LÁSKYPLNÁ PÉČE, JISTOTA, DŮVĚRA A ÚCTA KAŽDÉMU DÍTĚTI

Na první pohled můžete mít pocit, že jste v krásném pokojíčku pro panenky. Nábytek, skříně, židle i stoly jsou miniaturních velikostí. Můžete vidět děti, jak soustředěně navlékají korále, se zaujetím zkoumají zámek u dózičky, šijí, společně si připravují svačinku nebo si vzájemně pomáhají oblékat. Každá věc má své místo, děti se pohybují v harmonii a mají obrovský zájem o činnosti, které dělají. V průběhu času se skupinka malých dětí stává komunitou.

Prostředí Marché školičky je přímo přizpůsobené potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vybavení třídy je plné krásných a reálných aktivit a pomůcek, jež děti lákají a přitahují. S radostí zkoumají a objevují, zdokonalují se v praktických dovednostech a učí se samostatnosti. K dětem přistupujeme indivituálně a pomáháme, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti.

Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí. Kapacita školičky je 10 dětí a děti přijímáme od 15 měsíců. Hlavním jazykem je čeština, hravou formou a přirozeným přístupem je dětské poznání obohacováno o anglický jazyk. Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, počítáme také s dětmi, které mají plenky a společně s rodinou pracujeme na zvládání hygienických potřeb. Pečlivost, kterou školičce i nabídce aktivit věnujeme, propojujeme s poznatky, inspirací a doporučením profesionálů v oboru Montessori pedagogiky.

Důležité informace

Koncept vzdělávání

Dětem nabízíme podnětné a motivující prostředí k naplnění přirozených vývojových potřeb a adaptaci na své místo a čas, utvoření sebe sama a budování respektu jeden k druhému. Vytváříme jim také bezpečné, šťastné a zdravé prostředí pro jejich vývoj. Jako dospělí jsme průvodci, kdy děti cíleně podporujeme, aby věci zvládaly samy. Tím se zvyšuje jejich sebevědomí, sebedůvěra a důvěra v okolí a děti se tak postupně stávají funkčně nezávislými. Největší smysl nám dává přístup AMI a jejich standardy se snažíme maximálně naplňovat.

Vedle harmonicky připraveného prostředí uvnitř školičky nabízíme propojení s venkovními aktivitami přímým vstupem na zahradu a terasu, která navazuje na samotnou třídu. Stojany s aktivitami přenášíme ze třídy ven a děti mají krásné možnosti činnosti dělat venku na terase. Součástí zahrady je pěkné dětské hřiště, které je přizpůsobeno vývojovým potřebám batolat, především pro zdokonalování hrubé motoriky, rovnováhu těla, posilování svalů a práci rukou i nohou. Dle vlastní potřeby se mohou pohybovat venku i uvnitř a dělat přesně to, co v danou chvíli chtějí. Kontakt s přírodou, zeminou, rostlinami při sázení či zalévání nebo pozorování hmyzu, malých živočichů či ptáků je důležitou součástí jejich poznání.

V batolecí třídě nabízíme 4 základní oblasti. Praktický život je plný reálných činnosti každodenního života, jako je zametání, příprava svačinek, mytí nádobí, čištění oken, péče o rostliny či aranžování květin. Nezávislost v osobní péči je něco, o co přirozeně usilujeme. Naše prostředí dává mnoho příležitostí, aby si děti funkční nezávislost osvojily. Aktivity koordinace oko-ruka splňují potřeby nejmenších dětí získat kontrolu nad jejich tělem (především ruce), protože to má mimořádný význam pro lidské bytí. Oblast jazyka zahrnuje objekty, obrázkové karty a krásné knihy pro snažší pochopení světa kolem a poznání písní, básniček a povídek. Umění je oblast, která zahrnuje kresbu, malbu, práci s křídou, nůžkami, lepidlem nebo hlínou a také obsahuje úvod do světa hudby.

Cíle komunity

Naším cílem je umožnit dětem objevovat svět, rozvíjet jejich osobnost, samostatnost, poznat schopnost rozhodovat se, vytrvat, získat sebekázeň, zažít úspěch a vzít v úvahu potřeby druhých. Každé dítě je respektováno jako individuální bytost a láskyplně jej podporujeme v přirozené zvídavosti a rozvoji vlastního potenciálu.

Spolupráce s rodinou

Spolupráce s rodiči a rodinou je pro nás i chod školičky nesmírně důležitá. Propojením přístupu školičky a rodiny je pro děti obrovským přínosem. Děti motivuje, když rodiče mají zájem o školičkové aktivitity a zapojují se. Rodiče denně informujeme o průběhu dne a práci dětí v denní zprávě, společně se setkáváme na rodinných dnech a schůzkách. Poskytujeme přednášky pro rodiče zapsaných dětí i možnost navštěvovat námi pořádané kurzy za zvýhodněnou cenu. Pořádáme večerní individuální i kolektivní coffee meetingy pro společné sdílení otázek ohledně péče a práce s dětmi doma. Rozvíjením komunikace a spolupráce s rodiči chceme dosahnout také toho, že školička bude fungovat jako komunita.

Rodiče jsou po domluvě vítání dle vlastních časových možností. Názorům, nápadům, přáním i kritice jsme nakloněni a za Vaše podněty budeme rádi.

PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT

Víme, že výběr školičky je velmi důležitý. Chceme, abyste měli možnost poznat náš přístup, prostředí i pečující. Přijďte se podívat na běžný den a jak objevování a samostatná činnost v dětech vzbuzuje touhu učit se.

Napište nám

TÝM ŠKOLIČKY

zakladatelka a výkonná ředitelka Marché

anglicky mluvící učitelka školičky

zástupkyně ředitelky, učitelka školičky

ŠKOLIČKU NAJDETE NA ADRESE

K Trnkám 6, Praha 4 – Modřany

Název projektu:                       Dětská skupina Marché Montessori
Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016986
Doba realizace projektu:        1. září 2020 až 31. srpna 2022
Naše organizace se zapojila do výzvy č. 73/74 OPZ 1. 2 Rovnost žen a mužů. „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo v hl. m. Praze“.
Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Prahy.
Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dotace je poskytnuta na provoz DS o kapacitě 10 míst.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.