Celý život mě naplňuje kreativita a dnes i inovativní způsob vzdělávání. Těší mě inspirovat lidi, jak v dětech podporovat jejich přirozené potřeby plné touhy po poznání a chuti objevovat svět, a to s láskou a porozuměním. Děti mě učí dívat se na svět otevřenýma očima. Den co den, dělám to, co mě baví, dává mi smysl a nesmírně mě naplňuje. Marché je mi nejen báječnou prací, ale i koníčkem.

Lidské tendence

Co se skrývá pod pojmem „tendence“? Shorter Oxford Dictionary uvádí definici: „Sklon pohybovat se určitým směrem nebo způsobem; hnací síla, která bude aktivní, pokud jí nebude kladen odpor.” Maria Montessori popsala tendence jako lidské síly, které vedou člověka k zajišťování jeho potřeb přežití a uspokojení. Říkala, že člověk nemá jen fyzické potřeby, jako jídlo, přístřeší či oblečení,…

Absorbující mysl

Je fascinující sledovat jak dlouhou cestu dítě ujde během prvních tří let svého života. Nerodí se s trochou vědomostí, trochou paměti a trochou vůle, aby jen rozvíjelo to, co již má. Na rozdíl od zvířat jsou při narození dětské pohyby nekoordinované a jediným způsobem komunikace je pláč. Lidské mládě tedy musí projít velkolepou cestou proměny od…

Montessori vzdělávací systém podle AMI

Montessori vzdělávací programy jsou nabízeny pro děti prakticky od narození do dospělosti. Podle právě probíhající vývojové fáze je vždy připraveno odpovídající prostředí. . Montessori programy pro kojence a batolata Programy pro kojence a batolata, tedy pro děti od narození do 3 let, jsou nabízeny v několika variantách: Prenatální třídy – pro nastávající maminky a jejich partnery.…

Montessori pedagogika

Montessori pedagogika, vyvinutá italskou lékařkou a pedagožkou Marií Montessori, je uceleným konceptem vzdělávání dětí. Nabízí jedinečný systém navržený tak, aby pomohl dítěti plně rozvinout svůj potenciál. Je založený na předpokladu, že děti mají vrozenou schopnost se učit a pokud mají podporu ve vhodném prostředí a v učiteli, jsou svými vývojovými potřebami samy vedeny k dosažení svého…

Podzimní procházka

Podzimní procházka za sychravého rána byla naším dopoledním programem v úterý 13.října. To jsme se vypravily na náš druhý podzimní výlet. Podzimní ráno nás sice trochu překvapilo zimním chladem, ale všichni jsme byly náležitě vybaveni i na nepříznivé počasí. Pé, co jsme se sešly v Miracle childhood, teple se oblékly a nasadily reflexní vesty, mohly jsme…

Výukové materiály pro Montessori pedagogiku

Výukové materiály pro Montessori pedagogiku a hra o 10 z nich :-) Materiály z dílny Marché Montessori – pro jazyk, matematiku, zeměpis a další oblasti stály na začátku mého vstupu do pedagogiky Marie Montessori. Po narození prvního syna mě velmi zaujala. Na podzim roku 2010 přišla myšlenka vyrábět obrázkové karty a vzory pro práci s pomůckami a materiály. Nejprve jsem je…

Milíčovský les

. Milíčovský les byl cílem výletu, který jsme s dětmi ze školky Miracle childhood podnikli ve středu 30. září. . . Samotná cesta k Milíčovskému lesu, který se nachází nedaleko městské části Háje, byla zajímavá díky různým dopravním prostředkům, které jsme využili. Jeli jsme autobusem a metrem a při výstupu ze stanice jsme také použili výtah.…

Maličkosti

Každodenní činnosti dětí v naší Montessori školičce pro batolata začínají úklidem nádobí, příborů a prádla. Jsou rána, kdy s radostí uklízí děti samostatně a ta, kdy věci dělají s úsměvem společně. Úklid příborů je praktickou aktivitou třídění, úklidu prádla předchází sundavání suchého prádla ze sušáku a skládání. Každý kousek má své místo a je potřeba, aby se vše…

Párty…

V úterý 23. června jsme se loučili s 2. školním rokem školičky pro batolata na zahradě Marché Montessori. Těsně před začátkem se přihnal vítr, déšť a kroupy a pak znovu a znovu :-). Společně s rodiči jsme drželi stany, vylévali vodu z tácků a talířů a několikrát do kola utírali stoly i židle. Děti si v…

2 dny s UIOP 2015

V pátek a v sobotu (19. a 20. června) jsme převezli část naší školičky pro batolata, školku i školu na pražskou Kampu, kde probíhal mezinárodní hudební festival United Islands of Prague 2015. Společně s Lucií Horákovou a Mili Pažickou jsme se potkali s úžasnými dětmi a jejich rodiči, učiteli z jiných vzdělávacích směrů i budoucími maminkami a…