MODERNÍ, SMYSLUPLNÉ A KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH MARCHÉ

ŠKOLIČKY, ŠKOLKY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Poskytujeme moderní a smysluplné vzdělání. Nabízíme zkušený tým učitelů a pečujících osob, česko-anglické prostředí, malý kolektiv, respektující a individuální přístup, podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dětí. Našim cílem je, aby dětem zůstala chuť se celoživotně vzdělávat, uměly zacházet s informacemi a dokázaly si udržet vědomí vlastní jedinečné cesty. Podporujeme zvídavost, vytrvalost, představivost, disciplinovanost a schopnost vzájemně spolupracovat.

Hodnotami Marché také jsou láska k člověku a životu, úcta k dětství, radost ze společného bytí, ochrana touhy objevovat, podpora nezávislosti a přirozené sebedůvěry v dítěti.

Přijďte se za námi podívat. Těšíme se na Vás.

NABÍZÍME JEDNOTNÝ KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI OD 15 MĚSÍCŮ DO 12 LET

  ŠKOLIČKA

děti od 1,5 do 3 let

ŠKOLKA

děti od 3 do 6 let

ŠKOLA

děti od 6 do 12 let

  NÁŠ PŘÍBĚH

cesta k Marché

MARCHÉ PRIORITY

.

partnerský a individualizovaný přístup

promyšlený systém a připravené prostředí

podpora zvídavosti a chuť dítěte poznávat svět

efektivní využívání času stráveného ve škole

zodpovědnost a spolupráce

moderní formy učení

 

.

PŘIJĎTE SE ZA NÁMI PODÍVAT

.

Víme, že výběr školky a školy je důležitý, a proto Vám chceme dát možnost poznat náš přístup, prostředí i vyučující. Přijďte se podívat, jak objevování a samostatná činnost ve školce a moderní prvky výuky ve škole, v dětech vzbuzují touhu a chuť učit se.

.

Napište nám